שוק ביטוח בריאות לעובדים זרים

 נכתב ע"י נחמן גילעד מנכ"ל גיל עד עובדים זרים לסיעוד בע"מ | 03/11/2017

בישראל, שוק ביטוחי הבריאות לעובדים זרים, תיירים ואוכלוסיות זרות הינו שוק אוליגופולי הנשלט כיום ע"י 3 חברות ביטוח: הראל 74%, איילון 14% ומנורה מבטחים 12%, כפי שמוצג בדיאגרמה הבאה:
 

דיאגרמת נתח שוק בביטוח בריאות לעובדים זרים בחלוקה לביטוח פרט ולביטוח קבוצתי, לפי תת-ענפים (בדמי ביטוח ברוטו), 2015

במדינת ישראל של תום שנת 2015, שוהים 77,192 עובדים זרים חוקיים ועוד 15,915 עובדים זרים זרים לא חוקיים. עובדים אלו אינם תושבים ואינם זכאים לביטוח בריאות ממלכתי, והם מבוטחים בביטוחי בריאות פרטיים באמצעות החברות הנ"ל.צרו קשר לקבלת פוליסה לביטוח בריאות בתעריף
הזול בישראל

חברות הביטוח מתרגמות את פוליסות הביטוח, את טופסי הצהרות הבריאות ואת ההסברים על הפוליסה לשפות האם של העובדים הזרים המבוטחים באמצעותן. הפוליסות עומדות בכל דרישות צו עובדים זרים.

 

 

מקורות:
1. נתונים כמותיים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל- 2015 פרק ב יולי 2016, לוח ב | משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון
2. נתוני זרים בישראל וההגירה, מוגש ע"י רשות האוכלוסין, האגף לתכנון מדיניות, סיכום שנת 2015 | ינואר 2016

 

 

 

תגובות

פרסום תגובה חדשה

  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט